Matthäus-Passion

Johann Sebastian Bach

De Matthäus-Passion (BWV 244) is één van de bekendste werken van Johann Sebastian Bach. Het bezingt het evangelie volgens Mattheus en wordt sinds 1727 elk jaar rond pasen op talloze plaatsen wereldwijd uitgevoerd.

Reserveer tickets voor de Matthäus-Passion in historische kerken

Met vaste zitplaatsen (geplaceerd), in prachtige historische kerken, goed-zichtgarantie voor rang 1 en 2, met pauze, tekstboekje met vertaling meestal inclusief.

Uitvoeringen door Ars Musica, Cantatrix & Apollo Ensemble, Ribattuta Musica en Nieuwe Philharmonie Utrecht. Dit jaar ruim 7.500 bezoekers bij 18 uitvoeringen.

Meezing-Matthäus

De Matthäus-Passion online bekijken en beluisteren

Uitleg: de Matthaus volgens Johannes (Leertouwer)

De Matthaüs-Passion is gebaseerd op Mattheüs 26 en 27

Jezus met kostbare olie gebalsemd

Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’

Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. ‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.

Lees verder op bijbel.eo.nl