de beste uitvoeringen van de Matthäus-Passion in oude kerken

Reinhard Keiser: Brockes-passie
Apollo Ensemble

Een meesterlijk libretto over het lijden en sterven van Christus. Veel componisten gebruikten het als basis voor hun passieconcerten.

Over Brockes-passie